Vasstak och halmtak  har erbjudit skydd och skugga åt människorna under århundraden. Under årens lopp har vasstak i god kondition byts ut mot eternit eller någon annan modernare typ av tak. De tiderna är nu förbi.

Oavsett om taket håller cirka 60-70 år, måste det underhållas regelbundet (som alla andra tak). Den vanligaste anledningen till takets sämre kondition är fukten som samlas i vasstakets yttersta skick.

Läs mer

VASSTAK- Nybygge och renovering