Bra att veta

Bra att vetaOavsett om taket håller cirka 60-70 år, måste det underhållas regelbundet (som alla andra tak). 10Den vanligaste anledningen till takets sämre kondition är fukten som samlas i vasstakets yttersta skick. I fukt och värme utvecklas en mikrobiologisk process, som gör halm mjukt och porigt. Ju brantare taket är, desto mindre kan fukten sugas in i gräset och takets livslängd blir längre.

Renovering av taket måste planeras att utföras under en torr period av året (på sommaren). I annat fall måste taket täckas av en stor pressennin. Renoveringen påbörjas med att leta efter de ruttna partierna, som tas bort. Om taket är byggd med partier som sticker ut (fönster eller veranda) bör de undersökas extra noga, därför att det är större risk att just där har taket blivit sämre.