Hyvä tietää

Huolimatta siitä, että ruokokatto kestää noin 60 –70 vuotta, vaatii se kuten muutkin katot aika-ajoin huolta. Ruokokaton laadun 10huononemisen aiheuttaa yleensä ruo’on päällimäiseen osaan kerääntyvä kosteus. Kosteudessa ja lämmössä kehittyy ruokoa haurastava mikrobiologinen prosessi. Mitä jyrkempään kulmaan katto on rakennettu, sitä vähemmän kosteus pääsee imeytymään katon päällispintaan ja katon elinikä pitenee.

Korjaustyöt tulisi suunnitella hyvissä ajoin, koska korjaus on parasta suorittaa kuivana vuodenaikana. Muulloin tulee hankkia suuri suojapressu, jolla voi sateen sattuessa peittää katon aukiolevat paikat. Korjaustyöt etenevät siten, että ensin selvitetään korjausta tarvitsevat paikat ja poistetaan huonontunut materiaali. Mikäli katossa on ulokkeita, tulisi ne tarkistaa erityisen huolellisesti, koska ne ovat todennäköisiä riskialueita.